Nieuws

AWV geeft reactie, gemeente geeft niet thuis. Houdt het hier op?

By BOB on 22 juni 2021 0 Comments

Het was even wachten op een antwoord, maar we keken er enorm naar uit. Kennelijk moest de tekst nog gelezen en goedgekeurd raken door ons eigen gemeentebestuur – dat er voorts fijntjes het zwijgen toe doet – alvorens het Agentschap Wegen en Verkeer een uitgebreide, gedocumenteerde en in keurig Nederlands uitgetikte teleurstelling kon bezorgen…

Op maandag 21 juni belandde het langverwachte antwoord in onze mailbox. Althans het antwoord van AWV, dat we van ver zagen aankomen. En met de vermelding “Dit antwoord werd ook door het gemeentebestuur gelezen en goedgekeurd”, maakt men er zich in Kwabeek meteen mooi muisstil van af.  Dit is wat grote zus ons te vertellen had:

Wij bedanken u voor uw brief met de verzamelde reacties van burgers vanuit Boutersem in verband met de werken en aanpassingen op het kruispunt Smidstraat met Stationsstraat. Wegen en Verkeer heeft na jullie eerste reactie in overleg met de gemeente nog een aantal extra maatregelen getroffen, die via mail meegedeeld zijn. De extra bedenkingen en suggesties die u ons op 14 juni bezorgd heeft zijn in overleg met de gemeente opnieuw doorgenomen. Het agentschap kan op die extra aanvragen niet ingaan en we geven hierbij graag onze visie daaromtrent:

Gemeente vertegenwoordigt de burgers
De standpunten van de ‘bende ondeugende burgers’ zijn voor Wegen en Verkeer duidelijk gesteld en telkens in overleg met de gemeente besproken. De gemeente is altijd aanwezig om als spreekbuis te dienen voor burgers. Zij vertegenwoordigen al hun burgers en samen met de gemeente zijn wij tot een compromis gekomen. Het is voor het agentschap jammer genoeg onmogelijk om altijd met alle burgers onderling in overleg te gaan.

Vertegenwoordiging onafhankelijke verkeersdeskundige
Vias – het Vlaams instituut voor Verkeersveiligheid – was als onafhankelijke verkeersdeskundige aanwezig tijdens de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) waar de aanpassingen voor Boutersem besproken werden. Het agentschap raadpleegt bij elke PCV een onafhankelijke verkeersdeskundige. Een extra vertegenwoordiging nu aanvragen lijkt onze experts overbodig.

Concrete uitvoering en extra argumentatie
We zetten hieronder nog eens extra op een rij wat er uitgevoerd zal worden en waarom er op extra vragen niet kan worden ingegaan. We hebben begrepen dat de voorgestelde aanpassingen rond de zone 30, de fietssuggestiestroken en het extra zebrapad alleszins goed onthaald zijn door de burgers, maar dat er nog verdere suggesties waren:

Wat we uitvoeren:
Fietssuggestiestroken op elke tak van het kruispunt
: zo kan de fietser zich veiliger opstellen t.o.v. het autoverkeer (zie onderstaand ontwerpdetail). Vanuit het centrum van Vertrijk kan de fietser zich midden op de Stationsstraat opstellen voor de haaientanden om zo vlotter en veiliger linksaf de Smidstraat in te rijden. 

Kom je van het station en wil je aan het kruispunt linksaf richting centrum, dan begeef je je als fietser midden op de rijbaan. Ook hier geven de fietssuggestiestroken ondersteuning aan de zichtbaarheid van de fietser. De wagens achter je moeten stoppen (vergeet niet aan te geven dat je linksaf wilt). Zo hoef je enkel op te letten voor tegenliggers. Oversteken kan direct aan het kruispunt, want de betonnen strook tussen het rode fietspad en de rijweg wordt zo aangelegd dat je hier comfortabel overheen kan fietsen.

Uw vraag naar extra snelheidsremmende maatregelen:

Een verkeersplateau:

Wij gaan geen extra verkeersvertragende infrastructuur aanbrengen, omdat wij geloven dat het voorgestelde wegbeeld en de signalisatie al aangepast zijn aan een snelheidsregime  van 30km/u. Bovendien zou een verkeersplateau geluidsoverlast met zich kunnen meebrengen voor de omwonenden – en een belangrijke doelstelling van het project was net om de geluidsoverlast voor de omwonenden te verminderen (ter hoogte van het verkeersplateau van de school zijn er weinig omwonenden).
 
Extra paaltjes of andere snelheidsremmers op het kruispunt: 
Ter hoogte van het kruispunt Smidstraat x Stationsstraat wordt parkeren sowieso niet toegelaten en worden er fietssuggestiestroken aangebracht. Voor de bestuurder geeft dit visueel reeds een vernauwend effect. De fietssuggestiestroken zijn aan elke zijde 1,7m breed. De breedte tussen de suggestiestroken is daardoor uiterst beperkt en maant aan tot vertragen voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens het voorbijsteken van fietsers moet er hier door autobestuurders 1,5 meter in acht worden genomen. Bijkomend is de gemeente actief bezig met onderzoek om over te gaan tot plaatsing van ANPR-camera’s, als bijkomende handhavingsmaatregel.

Wat we uitvoeren:

Zone 30 km/uur: vanaf basisschool De Notelaar tot aan de wegversmalling iets voorbij de Kerkweg wordt een zone 30 ingevoerd. Daarbovenop wordt het parkeren geschrankt geregeld zodat een natuurlijke snelheidsremmer ontstaat.

Zebrapad Smidstraat: aan het toegangspad naar de achterliggende voetweg (t.h.v. de Smidstraat 5D) leggen we een zebrapad aan. In een zone 30 wordt dit normaal niet gedaan, maar omdat de gemeente deze voetweg wil opwaarderen ontstaat er een verzamelende locatie voor voetgangers. Om de zichtbaarheid van voetgangers die deze oversteekplaats gebruiken te vergroten komt er zowel voor als achter het zebrapad een parkeerverbod.

Uw vraag naar een extra zebrapad ter hoogte van Camerveld

Een grondig onderzoek is gebeurd, maar de mogelijkheden die voorgesteld worden door BOB zijn niet verenigbaar met de visie rond een vaste zone 30. Wegen en Verkeer blijft bij het standpunt om geen zebrapad te voorzien ter hoogte van voetweg Camerveld. De snelheid wordt door de vaste zone 30 reeds verlaagd, waardoor de actieve weggebruiker hier ook zonder markeringen veilig kan oversteken. Daarbij komt dat het op deze locatie niet aangewezen is om een zebrapad aan te brengen, omdat de zichtafstanden hier relatief beperkt zijn. Door hier een zebrapad te markeren, zouden we de gebruikers een vals gevoel van veiligheid kunnen geven, waardoor ze minder oplettend zouden kunnen zijn bij het oversteken dan in een toestand zonder zebrapad. 

Waarom wel een zebrapad ter hoogte van de Smidstraat 5d:

In principe geldt binnen een zone 30 gemengd verkeer, waar normaal gezien geen zebrapaden en fietsoversteekplaatsen aangelegd worden. Door het trage verkeer is er een kleiner verschil in snelheid. Zoals reeds gezegd wordt daardoor de vrijheid gegeven aan actieve weggebruikers om overal over te steken en hun plaats in het verkeer op te eisen. Zebrapaden worden in principe binnen een vaste zone 30 enkel toegepast ter hoogte van de schoolpoort.

Toch voorzien wij een zebrapad t.h.v. Smidstraat 5D. Door overal geschrankt te parkeren vallen er hiaten en wordt de snelheid geremd, maar ontstaan er ook visuele obstakels door geparkeerde wagens. Ter hoogte van de Smidstraat 5D heeft de gemeente gronden verworven om een breder voetpad aan te leggen in combinatie met een plaatselijk parkeerverbod, waardoor het zicht van de actieve weggebruiker niet belemmerd wordt. Deze locatie is voor Wegen en Verkeer beter geschikt om over te steken en dit wensen we te benadrukken met een zebrapad. 
Er wordt dan ook aan alle voorwaarden voldaan om hier veilig over te steken.

Conclusie:

Wegen en Verkeer kan dus niet ingaan op de vraag voor een extra overleg of een inspraakmoment met alle burgers of enkele vertegenwoordigers. De extra aanpassingen die na de infoavond in overleg met de gemeente besproken zijn, nemen we ter harte en worden mee uitgevoerd. De aannemer zal de aanpassingswerken die sinds mei gestart zijn verder zetten. Het agentschap vraagt aan de burgers om het effect van de extra aanpassingen zoals de fietssuggestiestroken, de vaste zone 30 en het zebrapad aan Smidsstraat 5d af te wachten. Deze wijzigingen vragen ook de nodige tijd aan alle weggebruikers om aan de nieuwe verkeerssituatie te wennen. Nadien kan er eventueel via de gemeente verder geëvalueerd worden.

Is daarmee de kous af? Niet als het van ons afhangt. Het meest fundamentele probleem is nog steeds niet verholpen: oversteken – zèlfs in een zone 30, àls daar al aan gehouden zou worden – is een hachelijke onderneming. Zwakke weggebruikers worden door erg naïeve veronderstellingen nog steeds stiefmoederlijk behandeld. De fietser krijgt misschien al een kleurtje waar hij/zij zich aan te houden heeft, maar de voetganger is er nog steeds ‘aan’, op z’n minst al voor de moeite.

De verantwoordelijkheid daarvoor wordt bovendien nog altijd door niemand opgenomen. In tegendeel, er wordt voor/door de gemeente representativiteit geclaimd, terwijl er van inbreng door de burgers nooit waarachtig sprake is geweest sinds de laatste stembusgang. Ook een tussenkomst van de onafhankelijke experts van VIAS valt overigens nergens uit op te maken.

Spreekt de gemeente
ook voor jou?

Dat dachten we al…

Kortom, een argumentatie die, net zoals de Stationsstraat, wel erg kort door de bocht is. Nee, AWV, dit is het niet. Nee, Boutersem, dit is het niet. We blijven erbij, denken verder na en beraden ons over volgende stappen. Het valt niet uit te sluiten dat die iets driester kunnen zijn. Vriendelijk vragen is kennelijk niet de weg.

Intussen alvast veel succes “aan alle weggebruikers om aan de nieuwe situatie te wennen”, althans in gedachten. Maar die “evaluatie”, daar zullen we maar beter niet op wachten.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.