Nieuws

Zone 30? Waar dan?

By BOB on 16 november 2021 0 Comments

Vele opgeluchte gebruikers van de ‘nieuwe’ Stationsstraat en Smidstraat hebben het al aan den lijve ondervonden: de werkzaamheden zijn afgerond! We raken weer vlot naar al onze bestemmingen én terug thuis, de tientallen kilometers omleiding zijn opgeheven en de brandstof hoeft niet zo rijkelijk meer te vloeien.

Akkoord, de bordjes ‘zone 30’ zijn eerder bescheiden qua omvang, kun je zeggen. En vaak vergen ze een arendsoog om te spotten tussen begroeiing of achter andere signalisatie.

Op de koop toe, werden helaas heel wat bestuurders er tijdens de twee dagen na de opening pas op gewezen met een flits in hun achteruitkijkspiegel… Wat het beeld van het gemeentebestuur niet erg ten goede gekomen is, kun je wel begrijpen. En ook de signalisatie die er wèl was, vertoonde nog wat onregelmatigheden. Enkele oude borden waren blijven staan, wat tot verwarrende voorangsregelingen en snelheidsbeperkingen leidde. We hopen dat politie en parket zich niet te moe maken met de verwerking van al die geflistste overtredingen, want gegeven de grote rechtsonzekerheid door al die gebreken, zou dat wel eens allemaal prima van tafel geveegd kunnen worden…

Uitbreiding nodig

Maar goed, voortaan is 30 kilometer per uur de limiet op het hele traject van aan de Leuvensesteenweg tot de wegversmalling in de Neervelpsestraat. En ook nog in een paar straten daarbuiten. Om onveilig doorsteekgedrag en te hoge snelheden op eventuele sluipwegen tegen te gaan, moesten er enkele van die omliggende straten ook volgen.

Met als resultaat dit fraaie netwerkje van zone 30 straten. Een heel ‘snelheidsplan‘ werd op de politieraad besproken en voorgelegd aan de Gemeenteraad op 19/8/2021. Mits wat bedenkingen omtrent de effectiviteit van zo’n ingrijpende maatregel en de impact naar verkeersagressie en onvrede bij de autobestuurders – waar we heel erg veel begrip voor hebben – keurde een meerderheid van stemmen het goed. Een week later werd het gepubliceerd als Aanvullend Politiereglement, dat je hier vindt.

Visualisatie van de huidige Zone 30 in Vertrijk-Boutersem nav de renovatie van de N234,
op basis van de stratenlijst in het aanvullend politiereglement.

Hoe dan?

De geschiedenis van de omstreden zone 30 kun je in dit artikel herlezen. Kort gezegd gaat het erom dat het Agentschap Wegen en Verkeer deze nogal eenzijdig en zonder verdere consequenties installeerde, als reactie op de bezorgdheden die wij en heel wat andere burgers uitten. AWV denkt ermee tegemoet te komen aan de nood naar meer veiligheid. Op zich niet onlogisch.

Bovendien was het een hoogst uitzonderlijk en ridderlijke toegeving aan ons gemor, vonden ze zelf: op een N-weg wordt bijna nooit een zone 30 toegestaan! Maar op deze manier zouden de brave trage weggebruikertjes hun plaats eindelijk kunnen innemen in de verkeersstroom. Want zelfs met om de zes seconden een auto (en dat gemiddelde hebben we sinds de werken op piekmomenten al opnieuw gehaald!) is het natuurlijk een makkie om met je fietsje alles stil te leggen om te kunnen oversteken… toch? Nee dus.

Lachen naar het vogeltje

Al snel werd duidelijk dat de kous met een paar bordjes ‘Zone 30’ aan begin en einde van het traject hoegenaamd niet af is. Maar daar diende de gemeente dan maar voor in te staan: sluipverkeer ontmoedigen, en vooral handhaving verzekeren… Voor dat eerste aspect werd dus de zone 30 uitgebreid, maar voor het tweede aspect staat er vooralsnog niks op papier.

Trajectcontrole met ANPR camera’s wordt in tal van toonaarden aangekondigd en zowaar beloofd, maar zelfs de aanvraag ervan laat op dit moment op zich wachten. Waarop? Wel, de nieuwe GAS-snelheid oftewel GAS 5 regeling (nu ja, ‘nieuw’: februari 2021) stelt gemeentes in staat om niet alleen zelf beperkte snelheidsovertredingen vast te stellen, maar de boetes ook naar de gemeentekas te laten vloeien.

Omdat er nog een aantal details moeten uitgevlooid worden eer een en ander rechtsgeldig toegepast kan worden, is het even uitkijken naar het aangekondigde ‘hersteldecreet‘, maar dat doen tal van andere gemeenten alvast niet: je leest de ene na de andere aankondiging van trajectcontroles in gemeentes zoals bijvoorbeeld Bonheiden, in maar liefst 22 straten!

Dus je hoeft als gemeente niet echt te wachten hoor: die palen staan er immers ook niet op een paar weken, weet je.

En dan?

Intussen kunnen wij enkel bang toekijken of men zich aan die limiet houdt en er niet teveel frustratie ontstaat? Natuurlijk houden we dat scherp in de gaten! Want de snelheidsbeperkingen die we voorheen al kenden op dat traject, bleken sowieso al onhoudbaar, zo vertelden de Telramen ons.

Dit is een grafiekje van de gemiddelde snelheid elk uur van de dag in de Stationsstraat,
het stuk onder de spoorwegbrug… waar je al meer dan tien jaar slechts 30 mag.
De V85 (= de snelheid waar 85% van de bestuurders zich aan houdt) komt op geen enkel moment onder de 40!

Voorts kunnen we alvast melden dat we de gemeente en het AWV ook na de oplevering op hun verantwoordelijkheden gaan blijven wijzen. Daarover heel binnenkort meer nieuws!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.