Standpunt

Voorwoord? Wederwoord!

By BOB on 18 juni 2021 0 Comments

Elke editie van het maandblad Info Boutersem begint met wat wijze woorden van de burgemeester. Maar deze keer weten we niet of ze zo wijs waren:

Uit het voorwoord van Chris Vervliet, Info Boutersem – Juni 2021.

“The proof is in the eating of the pudding.” Enigszins anders verwoord hoorden we het u al zeggen tijdens de gemeenteraad en lezen we het opnieuw in uw voorwoord in Info Boutersem. Telkens gaat het over de heraanleg van het kruispunt Smidstraat-Stationstraat. En het klopt. Pas wanneer het vernieuwde kruispunt in gebruik genomen wordt kunnen we exact weten hoe verschillende actoren hiermee om zullen gaan en of het beoogde resultaat bereikt is.

Toch vinden we het belangrijk op voorhand grondig na te denken over deze herinrichting. Ook als wij pudding bereiden houden we immers rekening met wie onze pudding zal opeten én met ervaring van anderen die eerder pudding klaarmaakten. We volgen een recept of laten ons inspireren door advies van anderen, die het al eerder uitprobeerden. De kans op een lekker eindresultaat dat door iedereen gesmaakt wordt, wordt hierdoor een stuk groter dan wanneer we met het eerste het beste recept achterover leunen en duimen dat het voor ons allen de moeite waard wordt.

“J’agis d’abord, je réfléchis ensuite” is een vreemd principe als het om infrastructuur gaat. Nadien wordt het immers helaas een “fait accompli” en is de kans om nog veel aan te kunnen passen klein. Een goede leider meet, weet, prioriseert continu en stuurt bij waar nodig. Dat vragen we ook van u.

We willen niet eindeloos discussiëren op voorhand, maar wel grondig en constructief mee nadenken over mogelijke hindernissen onderweg. Daarom maakten we onze bezorgdheden recent duidelijk in een open brief. Als je bij dit soort diepgravende infrastructuurwerken immers een resultaat moet afwachten waarvan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu al voorspelt dat de huidige onveiligheid niet zal verminderen, ben je niet goed bezig. Dan lijkt het erop dat er bij de uittekening van de plannen een stem ontbreekt. We zijn het met u eens dat men vooraf niet eindeloos moet discussiëren, maar het had ook niet beginloos mogen zijn. Om tot een goed resultaat te komen moet men ervoor zorgden dat alle stemmen aanwezig zijn rond de tafel, ook die van de zwakke weggebruiker. Wij staan klaar voor overleg.

Beste burgemeester, “The proof is in the eating of the pudding…” Dat kan ook gesteld worden over burgerparticipatie. In uw eigen verkiezingsprogramma schreef de CD&V Boutersem hetvolgende: “Naast politiecontroles en campagnes zullen we ook verder strategische verkeersingrepen of creatieve oplossingen aanwenden om de gepaste snelheden af te dwingen. We wensen inwoners hierbij te laten meedenken om tot haalbare oplossingen te komen.” Wij steken de hand naar u uit en zitten graag samen voor een constructief overleg. Mogen wij een antwoord verwachten op onze open brief?

Met beleefde groeten,

Bende Ondeugende Boutersemnaren,

“Meer dan enkele zagers en klagers op facebook…”

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.